091.9999.516

8H – 17H (T2 – T7) | GIAO HÀNG MIỄN PHÍ NỘI THÀNH TP.HCM | CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG 100%

Gạch INAX 255/VIZ-...

 • Showing all 10 results

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-2

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-2
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-6

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-6
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-1

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-1
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-10

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-10
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  S...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-9

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-9
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-8

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-8
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-7

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-7
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-5

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-5
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-4

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-4
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...

 • - 12%

  Gạch INAX 255-VIZ-3

  0
  560.000 VNĐ 495.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 255-VIZ-3
  Gạch Inax trong nước
  Bề dày của gạch: 7 mm
  Kích thước vỉ: 300 x 300 mm
  Kích thước viên: 95 x 45 mm
  Số lượng viên/1 vỉ: 18 viên/vỉ
  Số...